پروژه ها

مجتمع آموزشی ویژگان

مجتمع آموزشی ویژگان علم گرافیک در سال۱۳۷۶ با لطف و عنایت خداوند منان و با اتکا به بیش از۳۰ سال سابقه فعالیت گروه موسسین که جمعی از متخصصین با تجربه درحوزه ی آموزش می باشند، جهت ارائه دوره های آموزشی مختلف  به سازمان ها و ارگان ها و نهادهای دولتی وغیردولتی درسطح مدیران، پزشکان و سایرمشاغل حساس و کلیدی تاسیس شد.

از همان ابتدای راه، تعهد ما به رعایت دقیق حقوق کارآموزان نظیرکیفیت مطلوب و مناسب آموزشی، بهره مندی از اساتید متعهد و نخبه، استمرار دربهبود سطح کیفی آموزش و فضای آموزشی باعث گردید جایگاهی شایسته در عرضه آموزش های کوتاه مدت حضوری و مجازی بیابیم.

سازمان هایی همچون سازمان بهزیستی کشور، شرکت های ساخت و تامین دکل های نفتی، شرکت خودروسازی سایپا، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه خوارزمی و….. از جمله این سازمانهاست.

تاریخ پروژه

02 بهمن 1393

نام پروژه

مجتمع آموزشی ویژگان

مجموعه

وردپرس
مجتمع آموزشی ویژگان