پروژه ها

شرکت دورنمای سرخه باستان

شرکت دورنمای سرخه باستان با اسم مستعار{{ دورنما }} از سال 1384در منطقه تهرانپارس خدمات خود را در راستای گسترش فرهنگ سیر و سفر و شناخت فرهنگ دیگر اقوام و نحوه زندگی اجتماعی وگسترش تفریحات سالم و ارائه خدمات پروازی و تور تا سیس شد وهم اکنون نسبت به برگزاری تورهای زمینی 1 وچند روزه و تورهای هوائی داخلی و خارجی و ارائه کاروانهای زیارتی به عتبات عالیات و ارائه ویزا ی مسافرتی به کلیه کشورهای جهان و رزرو هتل در ساسر جهان و ارائه بلیط پروازهای داخلی و خارجی و بلیطهای بین قاره ای و بلیطهای داخلی کشورهای دیگر فعالیت مینماید

تاریخ پروژه

02 دی 1395

نام پروژه

شرکت دورنمای سرخه باستان

مجموعه

جوملا
شرکت دورنمای سرخه باستان